ER DU KLAR TIL FORANDRING!
Legionella i varmtvandssystemer
Se vores film - klik på billedet
 
Legionærsygdom kan ramme os alle, så få
testet dit varmtvandssystem
 
 
  Kan jeg blive syg af det varme vand?
- Facts omkring Legionella bakterien og varmtvandsystemer

Bakterier i varmtvandssystem
I et varmtvandssystem kan der forekomme vækst af bakterier deriblandt den potientielt sygdomsfremkaldende bakterie Legionella.


Legionella trives især ved 25-45°C. Normalt overlever de ikke længe i vand ved 55-60°C, men nogle Legionella arter er blevet fundet i vandssystemer selv ved 55°C. De varmeste temperaturer forekommer i selve tanken, men længere ude i rørsystemet og ud til vandhaner og brusere sker det ofte, at temperaturen i vandet falder, og derfor ses ofte øget bakterievækst jo tættere vi kommer på forbrugeren.

Flere steder sænker man temperaturen på varmtvandssystemer, da det er dyrt at holde temperaturer på 55-60°C hele vejen ud til hanen.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

TUBE B1

 
Unikt design der sikre mod
tilbagestrøm - med kategori 4

Kan kobles direkte på brandhanen
 
________________________________________
 
 
Bacterminator Safe - NY TEKNOLOGI 

BacTerminator® Safe er et simpelt og sikkert system til legionella-kontrol i varmvandssystemer. Uden tilsætning af kemikalier!

BacTerminator® Safe er et on-site system der ved brug af drikkevand, el og NaCl (bordsalt) producerer et yderst effektivt desinfektionsmiddel, der også kendes som ECA (elektrokemisk aktiveret vand).

ECA vand er kendt som et meget effektivt desinfektionsmiddel mod legionella og biofilm. Driftsudgifterne til systemet er meget lave og anlægget kræver kun en minimal driftsovervågning for at fungere optimalt. Den avancerede elektrolyse celle er udviklet og produceret af Adept Water Technologies i Danmark.

 
 
 
 
 
 
 
 

 TUBE B2

 
Unikt design der sikre mod
tilbagestrøm - med kategori 4 

Kobles direkte over brandhanen, regulerbar
 
 ________________________________________
 
 
BactiQuant metoden - svar indenfor 30-60 min...perfekt til kildesporing
 
BactiQuant® er en ny dansk-udviklet metode til påvisning og kvantificering af totalkim i brugsvand. 
 
Metoden er velegnet til anvendelse i systematisk hygiejne overvågning, såsom Dokumenteret Drikkevandsikkerhed (DDS) og HACCP hygiejne programmer. Metoden er velegnet som professionel redskab til dokumentation for og afgrænsning af mikrobiel kontaminering i bygninger og vandsystemer.

Metoden benyttes af flere af landets største vandforsyningsselskaber, men kan sagtens anvendes på en række forskellige andre vandtyper, såsom varmt brugsvand, procesvand og CIP væsker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TUBE A1

 
Unikt design der markedsfører vandforsyningen - kategori 5
 
Første alt - i - én vandkiosk
 
________________________________________
 
  
Er din aktivstofleverandør på artikel 95-listen
 
Producenter og importører af biocidholdige produkter skal sikre sig, at deres leverandører er opført på ECHAs liste over aktivstofleverandører før 1. september 2015


Biocidholdige produkter må kun være på markedet efter 1. september 2015, hvis leverandøren af aktivstofferne er på ECHA’s liste over aktivstofleverandører. Kravet gælder alle biocidholdlige produkter som indeholder eller genererer biocid aktivstoffer. Produkterne må kun markedsføres, hvis stofle­ve­ran­dø­ren eller pro­duktle­ve­ran­dø­ren er opført på artikel 95-listen under de produktty­per, som produktet hører til.
 
BacTerminato Safe er med på denne liste - uden tilsætning af kemikalier. 
 
 
 
 
ROSWATER - Flow Create People Balance | CVR: 35592253 | Sluphusvej 6 - Herslev, 4000 Roskilde - Danmark | Tlf.: +45 4369 1400 | mail@roswater.dk